Dự án 12: Dây chuyền lắp ráp phần đuôi motor sử dụng trong xe hơi

Số lượng triển khai:  2 dây chuyền
Thời gian bắt đầu:  Tháng 05/2018
Thời gian kết thúc:  Tháng 12/2018 
Hạng mục thực hiện: 

 + Thiết kế

 + Chế tạo

 + Lắp đặt và tinh chỉnh dây chuyền tại nhà máy Khách hàng


Thông tin

Mô tả:

  • Dây chuyền thực hiện chức năng lắp ráp các chi tiết của phần đuôi Motor sử dụng trong xe hơi.
  • Một số cụm do con người thực hiện với sự giúp đỡ của các máy móc giúp cải tiến năng suất sản xuất.
  • Chu kỳ hoạt động: 6 s/pcs

Công nghệ ứng dụng:

  • PLC
  • HMI
  • Cảm biến an toàn
  • Cảm biến màu
  • Motion
  • Bộ mâm rung cấp phôi tự động
  • Máy đo thông số LCR