Dự án 11: Máy kiểm tra độ rung của sản phẩm Motor rung

Số lượng triển khai:  6 máy
Thời gian bắt đầu:  Tháng 04/2019
Thời gian kết thúc:  Tháng 03/ 2020
Hạng mục thực hiện: 

 + Thiết kế

 + Chế tạo

 + Lắp đặt và tinh chỉnh máy tại nhà máy Khách hàng


Thông tin

Mô tả:

 • Máy thực hiện chức năng kiểm tra rung động của sản phẩm Motor rung sau khi thành phẩm.
 • Tự động cấp hàng và kiểm tra thông qua máy đo rung động của hãng Rion
 • Chu kỳ hoạt động: 2 s/pcs

Công nghệ ứng dụng:

 • PLC
 • HMI
 • Xylanh điện
 • Máy đo rung động Rion
 • IoT
 • Ethernet I/P
 • CC-Link
 • Đầu đọc mã vạch