Dự án 09: Máy kiểm tra độ bền va đập của sản phẩm motor rung

Số lượng triển khai:  2
Thời gian bắt đầu:  Tháng 08/2018
Thời gian kết thúc:  Tháng 11/ 2018 
Hạng mục thực hiện: 

 + Thiết kế

 + Chế tạo

 + Lắp đặt và tinh chỉnh máy tại nhà máy Khách hàng


Thông tin

Mô tả:

  • Máy thực hiện chức năng kiểm tra liên tục độ bền va đạp của sản phẩm motor rung, dùng cho phòng QA
  • Tần suất kiểm tra và số lần chạy liên tục có thể cài đặt được trên màn hình hiển thị.
  • Chu kỳ hoạt động: 1.5 s/pcs

Công nghệ ứng dụng:

  • PLC
  • HMI
  • Nam châm điện