Dự án 08: Máy sấy khô keo khi lắp ráp còi dùng trong xe hơi

Số lượng triển khai:  1 máy
Thời gian bắt đầu:  Tháng 01/2017
Thời gian kết thúc:  Tháng 06/ 2018 
Hạng mục thực hiện: 

 + Thiết kế

 + Chế tạo

 + Lắp đặt và tinh chỉnh tại nhà máy Khách hàng


Thông tin

Mô tả:

  • Máy thực hiện chức năng sấy sản phẩm trong thời gian cố định.
  • Quản lý nhiệt độ ổn định.

Công nghệ ứng dụng:

  • Biến tần
  • Bộ điều khiển nhiệt độ.
  • Băng tải lưới inox