Dự án 07: Dây chuyền lắp ráp màng loa

Số lượng triển khai:  4 dây chuyền
Thời gian bắt đầu:  Tháng 10/2017
Thời gian kết thúc:  Tháng 03/ 2018 
Hạng mục thực hiện: 

  + Chế tạo

 + Lắp đặt dây chuyền tại nhà máy Khách hàng


Thông tin

Mô tả:

  • Máy thực hiện chức năng lắp ráp tự động các chi tiết trong màn loa.
  • Chu kỳ hoạt động: 2.5 s/pcs

Công nghệ ứng dụng:

  • PLC
  • HMI
  • Xylanh điện
  • Motion
  • Chuẩn Mechatrolink II