Dự án 06: Máy lắp ráp và kiểm tra độ hở của 2 phần vỏ tai nghe điện thoại

Số lượng triển khai:  40 máy
Thời gian bắt đầu:  Tháng 08/2017
Thời gian kết thúc:  Tháng 12/ 2018 
Hạng mục thực hiện: 

 + Thiết kế

 + Chế tạo

 + Lắp đặt máy tại nhà máy Khách hàng


Thông tin

Mô tả:

  • Máy thực hiện chức năng lắp ghép 2 phần vỏ tai nghe điện thoại lại với nhau.
  • Kiểm tra độ hở của 2 phần vỏ sau khi lắp ghép và điều chỉnh khe hở trong dung sai cho phép.
  • Chu kỳ hoạt động: 3.6 s/pcs

Công nghệ ứng dụng:

  • PLC
  • HMI
  • Vision System
  • Bàn xoay
  • PC-Link