Dự án 05: Máy kiểm tra ngoại quan 3 vị trí dán lưới lọc trong tai nghe điện thoại

Số lượng triển khai:  26 máy
Thời gian bắt đầu:  Tháng 03/2017
Thời gian kết thúc:  Tháng 08/2018 
Hạng mục thực hiện: 

 + Thiết kế

 + Chế tạo

 + Lắp đặt và tinh chỉnh máy tại nhà máy Khách hàng


Thông tin

Mô tả:

  • Máy thực hiện chức năng tự động cấp hàng và kiểm tra ngoại quang của lưới lọc sau khi hoàn thiện lắp ráp tai nghe điện thoại
  • Chu kỳ hoạt động: 2.5 s/pcs

Công nghệ ứng dụng:

  • PLC
  • HMI
  • Vision System
  • Xylanh điện
  • Motion
  • Chuẩn Mechatrolink II