Đối tác - khách hàng

Đồng Quang luôn quan tâm tới cơ sở vật chất, tạo điều kiện môi trường tốt nhất để nhân viên phát huy hết khả năng của mình trong công việc.

Đối tác

Panasonic
SMC
SunX
Nidec
Omron
Yaskawa
SMC
Yaskawa
SunX
Mitsubishi

Khách hàng

SMC
SunX
Nidec