TRỤ SỞ VIỆT NAM

  • 2-21-3 Sumidaku Ishihara Tokyo Japan

  • 090 2551 1731

  • tskkohki_trinh@ybb.ne.jb

  • 090 2551 1731

    TRỤ SỞ VIỆT NAM

  • 36/4 quốc lộ 1 , khu phố 3, phường An Phú Đông, Q. 12, TP. HCM

  • (+84) 283 719 8989 - (+84) 283 719 8888

  • dq@dongquang-cnc.com

  • (+84) 283 719 8989