Đồng Quang cung cấp các giải pháp thiết bị cơ điện  cho doanh nghiệp

Đồng Quang cung cấp các giải pháp thiết bị cơ điện cho doanh nghiệp

Đồng Quang cung cấp các giải pháp thiết bị cơ điện  cho doanh nghiệp

Đồng Quang cung cấp các giải pháp thiết bị cơ điện cho doanh nghiệp

会社案内

ビジョン

ビジョン

Trở thành Công ty sản xuất, gia công công nghiệp với công nghệ hiện đại nhất và nâng tầm thương hiệu sản phẩm Việt trong khu vực.

ミッション

ミッション

Là đơn vị hàng đầu cung cấp những sản phẩm chất lượng nhất, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân viên và đạt được sự tin tưởng tuyệt đối của khách hàng.

コアバリュー

コアバリュー

Trung thực - Cùng phát triển - Vì cộng đồng

企業情報