2006

Thành lập công ty với diện tích nhà xưởng chỉ với 50 m2 cùng 4 đầu máy và 7 nhân viên.

2013

Xây dựng nhà xưởng mới với diện tích 400 m2 tại quận Thủ Đức, 35 đầu máy và 50 nhân viên

2016

Xây dựng nhà máy sản xuất độc lập tại Q12 với tổng diện tích là 2,800 m2, 90 máy móc, thiết bị và 150 nhân viên

2019

Mở rộng diện tích thêm 1,000 m2, nâng tầm thiết bị máy móc với hơn 100 máy gia công thuộc những thương hiệu nổi tiếng và 200 nhân viên.