2006

Thành lập với diện tích nhà xưởng chỉ với 50 m2 cùng 4 đầu máy và 7 nhân viên

2013

Xây dựng nhà xưởng mới với diện tích 400 m2 tại quận Thủ Đức, 35 đầu máy và 50 nhân viên

2016

Xây dựng nhà máy sản xuất độc lập tại Q12 với tổng diện tích là 2800 m2, trên 100 máy và 150 nhân viên

2019

Mở rộng diện tích thêm 1000 m2, nâng tầm thiết bị máy móc với hơn 100 máy gia công thuộc những thương hiệu nổi tiếng và gân 200 nhân viên