Về Đồng Quang

Về Đồng Quang

Đồng Quang là đơn vị chuyên gia công chuyên sản xuất khuôn mẫu, các chi tiết máy, khuôn Jig có độ chính xác cao. Khách hàng chính của chúng tôi là những tập đoàn lớn đến từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc...Không chỉ gia công chúng tôi còn chuyên thiết kế, Đồng Quang là đơn vị chuyên gia công chuyên sản xuất khuôn mẫu, các chi tiết máy, khuôn Jig có độ chính xác cao. Khách hàng chính của chúng tôi là những tập đoàn lớn đến từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc...Không chỉ gia công chúng tôi còn chuyên thiết kế Đồng Quang là đơn vị chuyên gia công chuyên sản xuất khuôn mẫu, các chi tiết máy, khuôn Jig có độ chính xác cao. Khách hàng chính của chúng tôi là những tập đoàn lớn đến từ Mỹ,Đồng Quang là đơn vị chuyên gia công chuyên sản xuất khuôn mẫu, các chi tiết máy, khuôn Jig có độ chính xác cao. Khách hàng chính của chúng tôi là những tập đoàn lớn đến từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc...Không chỉ gia công chúng tôi còn chuyên thiết kế Nhật Bản, Hàn Quốc...Không chỉ gia công chúng tôi còn chuyên thiết kế cải tiến các dây chuyền tự động hóa cho các nhà máy sản xuất.