Dự án 04: Máy kiểm tra chíp sau khi nạp chương trình

Số lượng triển khai:  14 máy
Thời gian bắt đầu:  Tháng 03/2017
Thời gian kết thúc:  Tháng 05/ 2018 
Hạng mục thực hiện: 

 + Thiết kế

 + Chế tạo

 + Lắp đặt và tinh chỉnh máy tại nhà máy Khách hàng


Thông tin

Mô tả:

  • Máy thực hiện chức năng tự động cấp hàng và kiểm tra con chíp sau khi nạp chương trình
  • Tự động kiểm tra và xử lý hàng NG và truyền dữ liệu lên hệ thống khách hàng
  • Chu kỳ hoạt động: 1.2 s/pcs

Công nghệ ứng dụng:

  • PLC
  • HMI
  • Xylanh điện
  • Chuẩn CC-Link
  • Máy kiểm tra chuyên dùng