Dự án 01: Máy dán & kiểm tra màn lọc âm thanh tai nghe điện thoại

Số lượng triển khai:  28 máy
Thời gian bắt đầu:  Tháng 05/2015
Thời gian kết thúc:  Tháng 03/ 2017
Hạng mục thực hiện: 

 + Thiết kế

 + Chế tạo

 + Lắp đặt và tinh chỉnh máy tại nhà máy Khách hàng


Thông tin

Mô tả:

  • Máy thực hiện chức năng dán màn lọc tai nghe điện thoại.
  • Kiểm tra kích thước và ngoại quan sau khi dán màn lọc tại nghe
  • Máy tự động hóa và chu kỳ hoạt động: 2.5 s/pcs

Công nghệ ứng dụng:

  • PLC
  • HMI
  • Scara Robot
  • Vision System
  • Bàn xoay
  • Motion
  • Chuẩn Mechatrolink II