Về Đồng Quang

Về Đồng Quang

Công ty TNHH Cơ Điện ĐỒNG QUANG được thành lập trên nền tảng là Công ty cơ khí chính xác VĨNH THÀNH được thành lập vào tháng 10 năm 2006. Là một công ty tư nhân được thành lập trong sự phát triển của ngành công nghiệp Việt Nam theo hướng hiện đại hóa "Công nghệ chính xác" nhằm phục vụ những nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, cũng như đảm bảo hoạt động liên tục và đồng bộ hóa của đơn vị sản xuất. Kể từ đó, Công ty TNHH Cơ Điện ĐỒNG QUANG đã và đang đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và các nước trong khu vực.

Lĩnh vực hoạt động:

①- Gia công cơ khí chính xác;

②- Tư vấn, thiết kế, sản xuất và lắp đặt thiết bị tự động hóa;

③- Cung cấp thiết bị công nghiệp