Câu hỏi

Các câu hỏi

Đồng Quang đã từng làm với các doanh nghiệp nước ngoài chưa? Nếu có là những doanh nghiệp của những nước nào?

Trả lời: Có, tất cả những khách hàng hiện tại của Đồng Quang là các công ty nước ngoại ở nước ngoài và tại Việt Nam. Các khách hàng chính của Đồng Quang ở các nước Mỹ và Nhật Bản.

Công ty Đồng Quang có chức năng xuất nhập khẩu không?

Trả lời: Có, Đồng Quang đã đang và thực hiện các giao dịch xuất nhập khẩu với các đối tác trên toàn thế thới.