Giới thiệu

Công ty TNHH Cơ Điện ĐỒNG QUANG được thành lập trên nền tảng là Công ty cơ khí chính xác VĨNH THÀNH được thành lập vào tháng 10 năm 2006. Là một công ty tư nhân được thành lập trong sự phát triển của ngành công nghiệp Việt Nam theo hướng hiện đại hóa "Công nghệ chính xác" nhằm phục vụ những nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, cũng như đảm bảo hoạt động liên tục và đồng bộ hóa của đơn vị sản xuất. Kể từ đó, Công ty TNHH Cơ Điện ĐỒNG QUANG đã và đang đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và các nước trong khu vực. Lĩnh vực hoạt động: ①- Gia công cơ khí chính xác; ②- Tư vấn, thiết kế, sản xuất và lắp đặt thiết bị tự động hóa; ③- Cung cấp thiết bị công nghiệp

Tầm nhìn

Tầm nhìn

Trở thành công ty sản xuất, gia công chi tiết cơ khí, thiết bị công nghiệp với công nghệ hiện đại bậc nhất và nâng tầm thương hiệu sản phẩm Việt trong thị trường quốc tế.

Sứ mệnh

Sứ mệnh

Là đơn vị hàng đầu cung cấp những sản phẩm chất lượng nhất, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân viên và đạt được sự tin tưởng tuyệt đối của khách hàng.

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Trung thực - Cùng phát triển - Vì cộng đồng

Khách hàng - Hợp tác

Đối tác

Chọn ngôn ngữ

  • ENGLISH

  • TIẾNG VIỆT

  • 日本語